Over IPARC NL

De International Police Association Radio Club, afgekort IPARC, is een club voor radiozendamateurs die lid zijn van de International Police Association, afgekort IPA.

De IPA is met ruim 360.000 leden in 65 landen, de grootste Politievereniging ter wereld!
In Nederland mogen alle Politiemensen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en Buitengewoon Opsporingsambtenaren lid worden.
Wil je lid worden van de IPA? Kijk dan op https://www.ipa-nederland.nl/inschrijfformulier

Maar weer even terug naar de IPARC.
In 1975 werd tijdens het IPA European Congres te Londen besloten dat alle nationale secties van de IPA een lijst zouden opstellen met daarin de namen van radiozendamateurs die tevens lid waren van de IPA.
In die tijd werden er al regelmatig radioverbindingen gemaakt tussen radiozendamateurs van de IPA in Engeland en Denemarken.
Door het binnen de IPA bekend maken van die lijsten wisten de diverse radiozendamateurs bij het maken van een radioverbinding wanneer ze te maken hadden met met een collega van de IPA.
Binnen de IPA in Duitsland werd hierna in 1976 de IPARC, International Police Association Radio Club opgericht
Het betrof hier dus de oprichting van een hobbyclub binnen de vereniging IPA.
Op 23 augustus 1979 volgde Nederland met de oprichting van de IPARC-PA, ook bekend als IPARC Nederland.

IPARC Nederland bestaat nog steeds uit een enthousiaste groep radiozendamateurs die contacten leggen met hun collega radiozendamateurs, maar natuurlijk ook met hun IPARC collega’s uit eigen en andere landen.
Met hun zendapparatuur maken de leden van de IPARC immers lokale maar ook wereldwijde radioverbindingen.
De IPARC heeft ook een eigen club call: PI4IPA
Naast deze club call zijn er in de loop van de jaren diverse roepletters gebruikt bij uiteenlopende evenementen die verband houden met de IPA, de IPARC of met het werk wat de IPARC leden doen of hebben gedaan.
Kijk voor een aantal voorbeelden maar eens op https://www.qrz.com/db/PI4IPA
Daarnaast proberen we als IPARC een aantal keer per jaar bij elkaar te komen, vooral om onze hobby uit te oefenen.
Een mooi moment voor de leden om hun apparatuur en/of antennes eens te testen, gezamenlijk gebruik te maken van de club call en met elkaar over van alles en nog wat van gedachten te wisselen.